Adatvédelmi irányelvek

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELVEK

Üzemeltető

A szolgáltató neve: Webonic Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.; cégjegyzékszáma: 07 09 025725; adószáma: 25138205-2-07; nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fejér Megyei Törvényszék) az összes olyan személyes adat üzemeltetője, amely a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kerül feldolgozásra.

Az üzemeltető Magyarország vonatkozó jogszabályainak és az Európai Unió jogszabályainak megfelelően dolgozza fel a személyes adatokat, figyelembe véve az érintett személyek magánszféráját, valamint különösen azon személyes adatainak védelmére való tekintettel, amelyeket átadtak és feldolgozásra kerültek.

A személyes adatok feldolgozásának okai

A megadott és összegyűjtött személyes adatok feldolgozása tevékenységünk részét képezi. Személyes adatok feldolgozása nélkül nem tudnánk szolgáltatásainkat megfelelő mértékben biztosítani ügyfeleinknek és más érintett személyeknek.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

A jelenlegi jogszabályok lehetővé teszik a személyes adatok törvényi (azaz az érintett személy beleegyezése nélküli) vagy az érintett hozzájárulásával történő feldolgozását.

A személyes adatoknak a törvény szerinti feldolgozása azt jelenti, hogy Ön hozzájárulása nélkül is feldolgozhatjuk személyes adatait tevékenységünk végzése céljából. A személyes adatok feldolgozásának alapja a tevékenységünkre (szolgáltatásra) vonatkozó jogszabály.

Amennyiben nincs jogalapja annak, hogy az Ön beleegyezése nélkül dolgozzunk fel személyes adatait, kizárólag személyes beleegyezése alapján dolgozzuk fel személyes adatait.

Adatok harmadik fél részére történő közzététele

Személyes adatait harmadik felek is feldolgozhatják, feltéve, hogy az Ön, vagy az ügyfeleink irányában való kötelezettségeinknek vagy a szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatban az feltétlenül szükséges. A partnerek kiválasztásakor mindig biztosítjuk, hogy a személyes adatok magas szintű védelme garantált legyen.

Az érintett személy személyes adatait feldolgozhatóak az Európai Unió országaiban és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes országokban. Személyes adatokat csak olyan harmadik országoknak lehet továbbítani, amelyek jogállását az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét.

Személyes adatok kezelése

Az üzemeltető személyes adatait manuálisan vagy elektronikus rendszerek használatával kezeli. Az üzemeltető minden szükséges műszaki, személyi és ellenőrzési intézkedést meghozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védelmének szintje a lehető legmagasabb legyen.

Az érintett személy jogai

Az érintett személynek joga van:

  1. kérvényezni az üzemeltetőtől az érintett személyre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
  2. a személyes adatok feldolgozásának javítása, törlése vagy korlátozása,
  3. tiltakozni a személyes adatok feldolgozása ellen,
  4. a személyes adatok hordozhatósága,
  5. kifogást vagy eljárás kezdeményezését kezdeményezi az illetékes felügyeleti hatóságnál,
  6. bármikor visszavonni hozzájárulását a személyes adatainak feldolgozásához.

A személyes adatainak védelmével kapcsolatos bármely kérdése e-mailben elküldhető: Sűdy András support@webonic.hu vagy közvetlenül az üzemeltető címére.

Az üzemeltető köteles haladéktalanul értesíteni az érintettet a személyes adatok védelmének bármely megsértéséről amennyiben a személyes adatvédelem ilyen megsértése az érintett személy jogainak védelmével kapcsolatos magas kockázathoz vezethet.

Felelős személy

Az üzemeltető ezennel tájékoztatást nyújt a felelős személyről. A felelős személy Sűdy András support@webonic.hu.