Tisztelt Vásárlónk!

Webáruházunk részére az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehet?ségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Bank fizet?oldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemelte- tett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági el?írásai szerint m?köd? oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Kérjük, készítse el? kártyáját! A bankkártyával történ? fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:

Kártyaszám (A kártya el?lapján dombornyomással vagy nyomtatással szerepl?, 13-19 jegy? szám.)
Lejárati dátum (A kártya el?lapján dombornyomással vagy nyomtatással szerepl?, hh/éé formátumú szám.)
Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. Amennyiben az Ön kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizet? oldalon található, erre vonatkozó mez?t legyen szíves üresen hagyni!)

Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:
MasterCard (dombornyomott)
Visa (dombornyomott)
American Express (dombornyomott)

Electron (nem dombornyomott) Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehet?vé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet kártyájával internetes áruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz! Az OTP Bank által kibocsátott kártyák természetesen elfogadhatók.

Maestro Az OTP Bank internetes fizet?felületén bármely bank által kibocsátott Maestro kártya elfogadható. Az elfogadás feltétele, hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történ? felhasználhatóságát. Kérjük, konzul- táljon a bankjával!

Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében az OTP Bank bevezette a Verified by Visa/MasterCard Secure Code (VbV/MSC) szolgáltatást. A szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére a fizetésre használt kártyát kibocsátó bank megad vala- milyen plusz azonosítási lehet?séget, amely a tranzakció során ellen?rzésre kerül, és egyértelm?en azonosítja a kártyát használó személyt.

Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó banknál nem elérhet? a VbV/MSC szolgáltatás, vagy Ön azt nem igényelte, a fizetési folya- mat nem változik. A webáruház átirányítja Önt az OTP oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód), és megtörténik a vásárolt áruk/szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése.

Amennyiben az Ön bankja rendelkezik a VbV/MSC szolgáltatással, és Ön ezt igénybe veszi, a fizetési tranzakció folyamata megváltozik. Kártyája adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) továbbra is OTP Bank fizet?felületén kell megadnia. Ezt követ?en azonban a Bank automatikusan átirányítja Önt a kártyáját kibocsátó bank megfelel? oldalára, ahol végre kell hajtania az azonosítási eljárást. A sikeres azonosítást követ?en a fizetési tranzakció folytatódik, Ön értesítést kap a tranzakció sikerességér?l, és visszairányításra kerül a webáruházi felületre. Ameny- nyiben az azonosítást nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul.

www.otpbank.hu
06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666